ALLT DU BEHÖVER VETA

THAILANDSRESURSER

Vi har lånat lite texter ifrån internet och satt ihop denna sida med matnyttig info.

INFO THAILAND

Thailand idag
Antal invånare: 69 037 510 (2017)
Huvudstad: Bangkok

Befolkning
Den thailändska befolkningen är en av de mest homogena i Sydöstasien. De allra flesta invånarna talar thaispråk och bekänner sig till theravadabuddismen. Men inom den thaitalande befolkningen finns regionala skillnader, och i landet ryms också flera etniska minoriteter.

Religion
En stor majoritet av befolkningen bekänner sig till theravadabuddismen, som genomsyrar samhällslivet och kulturen.

Monarkin och staten har historiskt alltid haft starka band till religionen. Kungen måste enligt författningen vara buddist, men han ska samtidigt värna alla religioner.

Politiskt system
Thailand är en konstitutionell monarki, där kungen måste vara buddist. Kungahusets formella makt är begränsad men i verkligheten har hovet ett stort inflytande över samhället.

Den 22 maj 2014 avsattes landets folkvalda regering i en militärkupp och parlamentet upplöstes. Författningen, som föreskrev att Thailand är en parlamentarisk demokrati, upphävdes av armén. Idag styrs landet av en tillfällig regering, uppbackad av militären.

Fördjupning om aktuell politik i landet hittar du i Landguiden.

Utrikespolitik och försvar
Thailand har alltid fört en pragmatisk utrikespolitik och anpassat sig till nya situationer.

Landet kan också beskrivas som nationalistiskt med en skepsis mot utländsk inblandning i politiken.

Ekonomi
Thailands ekonomi har vuxit snabbt sedan 1950-talet. Tillväxten drivs framför allt på av en stor export, som i hög grad består av elektroniska komponenter framställda av en modern industri. En omfattande turistnäring bidrar också till uppgången.

Levnadsstandarden har stegvis höjts för invånarna, men förbättringen är ojämnt fördelad. Den ekonomiska uppgången märks mest i Bangkok med omnejd.
Läs om naturresurser och näringar i avsnittet om Thailands geografi >

Utrikeshandel
I takt med industrialiseringen från 1960-talet har Thailands utrikeshandel förändrats i grunden. Från att tidigare nästan uteslutande ha bestått av jordbruks- och fiskeprodukter utgörs exporten nu till största delen av varor från tillverkningsindustrin. Samtidigt har importen ökat kraftigt.

Sociala förhållanden
Många thailändare har fått bättre levnadsvillkor under de två senaste årtiondena. Det märks i statistiken över medellivslängd och näringsintag. Men inkomstfördelningen är skev och fattigdomen är fortfarande utbredd bland bergsfolk och bönder i norr och nordöst samt i de muslimska områdena i söder.

Texten lånad ifrån SO-rummet